IN LY GIẤY LY NHỰA

Mã số thuế: 0316082030

Showroom: 65/5 Liên Khu 8-9, P.Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP.HCM

Điện thoại: 0985269134

Email: thuyhanhdl89@gmail.com

Hotline

0985269134

Chăm sóc khách hàng

0765774886
Tất cả sản phẩm
Ly Giấy 6.5oz Ly Giấy 6.5oz

Liên Hệ : 0985 269 134

Ly Giấy 100ml Ly Giấy 100ml

Liên Hệ : 0985 269 134

Tô Giấy 180 ml Tô Giấy 180 ml

Liên Hệ : 0985 269 134

To Giấy 300ml To Giấy 300ml

Liên Hệ : 0985 269 134

Tô Giấy 500ml Tô Giấy 500ml

Liên Hệ : 0985 269 134

Tô Giấy 600ml Tô Giấy 600ml

Liên Hệ : 0985 269 134

Tô Giấy 1000ml Tô Giấy 1000ml

Liên Hệ : 0985 269 134

Ly Nhựa Nắp Bằng Ly Nhựa Nắp Bằng

Liên Hệ : 0985 269 134

Ly Nhựa PP Ép Màng Nhiệt Ly Nhựa PP Ép Màng Nhiệt

Liên Hệ : 0985 269 134

Ly nhựa PP 700ml Nắp Trái Tim Ly nhựa PP 700ml Nắp Trái Tim

Liên Hệ : 0985 269 134

Ly Nhựa PET 700ml Nắp Cầu Ly Nhựa PET 700ml Nắp Cầu

Liên Hệ : 0985 269 134

Ly Nhựa 360ml Nắp Cầu Ly Nhựa 360ml Nắp Cầu

Liên Hệ : 0985 269 134

Ly Giấy 4oz Ly Giấy 4oz

Liên Hệ : 0985 269 134

Ly Giấy 9 oz Ly Giấy 9 oz

Liên Hệ : 0985 269 134

Ly Giấy 12 oz Ly Giấy 12 oz

0985 269 134

Ly Giấy 16 oz Ly Giấy 16 oz

Liên Hệ : 0985 269 134

Ly Giấy 22 oz Tráng PE Ly Giấy 22 oz Tráng PE

Liên Hệ : 0985 269 134Từ Khóa Sản Phẩm
Chỉ dẫn bản đồ
Facebook Fanpage


IN LY GIẤY LY NHỰA
65/5 Liên Khu 8-9, P.Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP.HCM
Điện thoại: 0985269134
Hotline: 0985269134 - Chăm sóc khách hàng: 0765774886
Email: thuyhanhdl89@gmail.com
Thiết kế bởi: Hpsoft.vn